Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

YOGA AAN DE IJSSEL

Voordelen van Yoga

 • Je ontwikkelt een diepere ademhaling en krijgt meer zuurstof in je bloed.
 • De doorbloeding van spieren, weefsels en organen verbetert.
 • Je wordt leniger en sterker.
 • Yoga vermindert het zogenaamde stresshormoon cortisol in je lichaam.
 • Het heeft dus een stressverlagende werking.
 • Yoga opent de vele duizenden energiebanen in je lichaam.
 • Yoga helpt om (emotionele) blokkades op te ruimen.
 • Regelmatig beoefenen helpt om de bloeddruk te verlagen.
 • De spijsvertering wordt gestimuleerd.
 • Yoga kan helpen met het verlichten van pijnen.
 • Je krijgt meer energie.
 • Yoga stimuleert een gezonde leefwijze.
 • Je concentratie en coördinatie verbeteren.
 • Je leert beter naar jezelf te luisteren.

"Geweld, leugen, hebzucht, wereldse relaties en begeerte houden de mens vast in negatieve, lagere emoties die een 'samentrekkende' en 'versluierende' werking hebben. Zij verhinderen het zicht op zijn ware natuur, het eeuwige Zelf. Door zich van deze negatieve krachten bewust te worden en ze door een proces van sublimatie om te zetten in positieve energie zal hun overheersing teniet worden gedaan.

Emoties bepalen de relatie van de mens tot zijn medeschepselen en tot de wereld om hem heen. Er is daarbij sprake van een wederkerig en cyclisch proces, een 'rondzingen' van emoties. Een emotie, positief of negatief, is altijd gekoppeld aan een bepaald object in de buitenwereld en nooit een opzichzelfstaand fenomeen. Als logisch gevolg van de wet van oorzaak en gevolg (karma), van actie en reactie, komt een bepaalde emotionele lading vroeg of laat steeds als een boemerang terug bij de oorspronkelijke zender. 'Zoals men zaait zal men oogsten.'

De beoefening van yama, van de vijf positieve kwaliteiten, komt dus direct ten gunste van de beoefenaar en daarmee van de samenleving in het algemeen. Dezelfde energie die nodig was om geweld, leugen, hebzucht, wereldse relaties en begeerte in stand te houden, wordt nu, door de beoefening van de yama's, vrijgemaakt voor een hoger, nobeler doeleinde.

Bij de beoefening van de vijf yama's is het belangrijk dat men zich steeds meer bewust wordt van de spirituele kwaliteit die elk onderdeel vertegenwoordigt. Daarbij gaat het, zoals bij alle 'acht stappen' van Patanjali's yoga, om een proces van zuivering dat ruimte schept, zodat de aspirant zich kan ontplooien en steeds dichter bij zijn ware Zelf komt. De beoefenaar van yama zal geleidelijk aan ontdekken dat hij steeds meer in het eeuwige NU gaat leven, doordat hij zich uit de knellende greep van de lagere, negatieve emoties heeft weten te bevrijden. Met het succesvol beoefenen van de volgende fasen van de yoga zal hij zo uiteindelijk tot Zelfverwerkelijkingkomen."

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'eenheid' of 'samenbrengen'.

Yoga ontstond ruim 4.000 jaar geleden in India. Het was een manier om tot een diepere staat van meditatie te komen. Feitelijk is er in 4.000 jaar tijd niet veel veranderd, want ook nu nog is dat de kern van yoga.

Veranderingen ten opzichte van vroeger zijn er zeker ook. Anders dan vroeger wordt de eenheid van lichaam en geest nu vooral gezocht (en gevonden) in een combinatie van ademhaling, lichamelijke oefening en concentratie.

Eenvoudig

Mensen die onbekend zijn met yoga hebben nog wel eens het idee dat het bij yoga vooral draait om het doen van gecompliceerde en ongemakkelijke lichamelijke oefeningen. Het tegendeel is waar. Natuurlijk zijn er veel asana's waarvoor de nodige kracht en lenigheid nodig is, maar wie begint met yoga merkt al snel dat de meeste klassieke yoga-oefeningen tamelijk eenvoudig zijn uit te voeren. 

Yoga werkt

Yoga is voor iedereen. Voor kinderen, voor jongeren, zwangere vrouwen, volwassenen en ouderen. Iedereen doet het. Over de hele wereld. En weet je waarom? Yoga werkt!

Kern van yoga

De beoefening van yoga heeft met name tot doel het samenbrengen van lichaam, geest, ziel en ratio. Van oudsher heeft yoga altijd een belangrijk filosofisch element in zich gehad. De oefeningen (asana's) werden pas later bedacht om de kern van yoga makkelijker te bereiken. De oefeningen waren en zijn een manier om je beter te concentreren en daardoor tot een diepere meditatie te komen.

Voor gevorderden

Het bereiken van eenheid is niet alleen de letterlijke betekenis van het woord 'yoga'. Het is ook het hoogste doel van yoga. Daar valt evenwel tegenin te brengen dat in veel richtingen en stromingen van yoga meditatie wordt beschouwd als een gevorderde techniek die niet geschikt is voor beginners.

Rust en harmonie

Waar iedereen het over eens is, is dat yoga een staat van innerlijke rust en harmonie tussen lichaam en geest tot stand brengt. Yoga is een holistische levenswijze en is niet alleen een stelsel van lichamelijke oefeningen. Het pad van yoga is voor iedere yoga-beoefenaar een persoonlijke zoektocht naar een dieper bewustzijn. Het is een spirituele reis naar het zelf. 

Yoga Sutras

Die spirituele reis zien we bijvoorbeeld terug in de Yoga Sutras die de geleerde Patanjali 2.000 jaar geleden heeft achtergelaten. Hij stelde eenvoudige adviezen op om nuttig en aangenaam te leven. Hieronder vind je zijn tien bekendste richtlijnen.

Er zijn vijf yama's, geloften of geboden van zelfonthouding. Men belooft zich te onthouden van geweld, van leugen en bedrog, van diefstal, van onkuisheid en van bezitrecht.

De vijf yama's zijn:

Yama (Sanskriet: यम, yama, 'onthouding', 'verbod') vormt de eerste stap op het achtvoudige yogapad (ashtanga yoga) uit Patanjali's Yogasoetra's. Samen met niyama vormt het de onontbeerlijke, disciplinaire grondslag waarop de hogere stadia van het achtvoudige pad beoefend kunnen worden. Yama is in de vedische mythologie ook de naam van de god van de dood.

De vijf niyama's vormen de gedragsregels van individuele discipline betreffende reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfbeschouwing en toewijding aan God, de Allerhoogste. 

De vijf niyama's zijn:

 • Shaucha staat voor reinheid, zuiverheid;
 • Samtōsha staat voor tevredenheid, welbehagen;
 • Tapas (lett. 'hitte') staat voor soberheid, ascese;
 • Svādhyāya staat voor zelfbeschouwing en introspectie;
 • Īshvarapraņidhāna staat voor toewijding en overgave aan God (Īshvara).
 • met yama vormt niyama de onontbeerlijke, disciplinaire grondslag waarop de hogere stadia van het achtvoudige yogapad beoefend kunnen worden.](Patanjali, Yogasoetra's, II.32-33, 40-45)

Niyama (Sanskriet: नियम, niyama, 'voorschrift', 'gebod') is de tweede stap op het achtvoudige yogapad (ashtanga yoga) uit Patanjali's Yogasoetra's.